Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. B de Jong, J Talsma, 16 10
2. S van der Kooy, 9 10
3. A de Boer, N. Koopmans, 31.5 10
4.
5. B Hellinga, P van de Ven, 27 11
6. A Wijnia, S Posthumus, 9 10
7. F de Jong, A Postma, 12 11
8. H de Jager, S. Plantinga, 39.5 10

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. B de Jong, J Talsma, 16 10
2. S van der Kooy, 9 10
3. A de Boer, N. Koopmans, 31.5 10
4.
5. B Hellinga, P van de Ven, 27 11
6. A Wijnia, S Posthumus, 9 10
7. F de Jong, A Postma, 12 11
8. H de Jager, S. Plantinga, 39.5 10

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
16-09-2021 13:30 - 14:30 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 -
30-09-2021 14:30 - 15:30 6 - 1 7 - 5 - 3 8 - 2
14-10-2021 13:30 - 14:30 5 - 2 6 - 7 - 1 8 - 3
28-10-2021 14:30 - 15:30 5 - 1 3 - 2 8 - 7 - 6
11-11-2021 13:30 - 14:30 6 - 3 8 - 5 7 - 2 - 1
25-11-2021 14:30 - 15:30 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
09-12-2021 13:30 - 14:30 8 - 7 6 - 5 - 3 2 - 1
23-12-2021 14:30 - 15:30 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
13-01-2022 13:30 - 14:30 2 - 8 3 - 5 - 7 1 - 6
27-01-2022 14:30 - 15:30 3 - 8 1 - 7 - 6 2 - 5
10-02-2022 13:30 - 14:30 6 - 7 - 8 2 - 3 1 - 5
24-02-2022 14:30 - 15:30 1 - 2 - 7 5 - 8 3 - 6
10-03-2022 13:30 - 14:30 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 -
24-03-2022 14:30 - 15:30 1 - 2 3 - 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement