Competitiereglement

1) U dient tijdig speelklaar op de baan aanwezig te zijn. 

 

2a) Bij niet komen opdagen is de wedstrijd verloren en krijgt de tegenpartij 4 wedstrijdpunten.
2b) Bij te laatkomen van meer dan 10 min. is de eerste set verloren en krijgt de tegenpartij 2 wedstrijdpunten.
2c) Bij te laatkomen van meer dan 20 min. is de gehele wedstrijd verloren en krijgt de tegenpartij 4 wedstrijd punten.
2d) Bij aantoonbare geldige reden, bestaat de mogelijkheid dat de wedstrijdkommissie alsnog de wedstrijd laat spelen. 

 

3a) HERENDUBBEL EN GEMENGDDUBBEL (ZG)  
De wedstrijd is geëindigd als er 2 sets zijn gespeeld of als de tijdslimiet is verstreken. (het begin van de zoemtoon is bepalend )
Alleen volledig gespeelde games bepalen de einduitslag.
Bij de stand 6-6 wordt tiebreak gespeeld.
Iedere uitgespeelde set is 2 punten.
Indien de 1e set niet uitgespeeld is, krijgt diegene die in games voorstaat 3 wedstrijdpunten, de verliezer krijgt 1 punt; bij gelijke stand in games: ieder krijgt 2 punten. 
Indien de 2e set niet uitgespeeld is, krijgt degene die in games voorstaat  1 punt en bij gelijke stand iedere een 1/2 punt. 
Bij niet uitgespeelde wedstrijden wordt het 4e wedstrijdpunt toegekend aan het koppel welke de meeste games heeft gewonnen; is dit gelijk dan krijgt ieder een 1/2 punt. 
In elke wedstrijd wordt dus altijd om 4 wedstrijdpunten gespeeld.
3b) Bij de DAMESDUBBEL EN DE GEMENGDE VIERTALLEN gelden dezelfde regels als genoemd bij 3A, echter bij 5-5 wordt hier tiebreak gespeeld.
(dit i.v.m. de kortere tijdsduur van de wedstrijden). 
NB. Bij de GEMENGDE VIERTALLEN wordt de GEMENGDDUBBELpartij met vaste koppels gespeeld; men is verplicht de returnwedstrijd tegen het andere gemengddubbel koppel te spelen. 

 

4) De uitslag moet direkt na de wedstrijd op het wedstrijdformulier genoteerd worden (wedstrijdformulier achter de bar ); DD geel, HD groen, ZG en ZV wit. Doet men dit niet dan vervallen de wedstrijdpunten. 

 

5) T.a.v. een invaller(ster) geldt het INVALREGLEMENT en INVALSCHEMA. 

 

6) Het koppel, dat in het wedstrijdschema eerst genoemd wordt, dient voor ballen te zorgen. Uitsluitend effen gele ballen zijn toegestaan. 

 

7a) Er kan uitsluitend gespeeld worden op tijden die beschikbaar zijn voor de halcompetitie, genoemd in dit programmaboekje. Daar er verder geen banen beschikbaar zijn, is alleen onderling ruilen mogelijk. Dit dient gemeld te worden aan Addie van der Steen of persoon achter de bar in de kantine.
7b) Het is niet toegestaan om buiten de geplande competitietijden te spelen, zoals b.v. op een eigen gehuurde baan.
8c) indien door overmacht een wedstrijd die gepland is vóór 18 december, niet is gespeeld, moet hij vóór 9 januari 2018 ingehaald zijn. Voor de 2e helft van de competitie is de laatste mogelijkheid voor 9 april. 

 

8) In alle gevallen waarin het competitiereglement niet voorziet, wordt een bindende beslissing genomen door de wedstrijdcommissie.

 

 

Heeft u Vragen?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie