COMPETITIEREGLEMENT

 

1) U dient tijdig speelklaar op de baan aanwezig te zijn. 

 

2a) Bij niet komen opdagen is de wedstrijd verloren en krijgt de tegenpartij 4 wedstrijdpunten.
2b) Bij te laatkomen van meer dan 10 min. is de eerste set verloren en krijgt de tegenpartij 2 wedstrijdpunten.
2c) Bij te laatkomen van meer dan 20 min. is de gehele wedstrijd verloren en krijgt de tegenpartij 4 wedstrijd punten.
2d) Bij aantoonbare geldige reden, bestaat de mogelijkheid dat de wedstrijdkommissie alsnog de wedstrijd laat spelen. 

 

3a) HERENDUBBEL   
De wedstrijd is geëindigd als er 2 sets zijn gespeeld of als de tijdslimiet is verstreken (het begin van de zoemtoon is bepalend). Alleen volledig gespeelde games bepalen de einduitslag. Bij de stand 6-6 wordt tiebreak gespeeld. Iedere uitgespeelde set is 2 punten. Indien de 1e set niet uitgespeeld is, krijgt diegene die in games voorstaat 3 wedstrijdpunten, de verliezer krijgt 1 punt, bij gelijke stand in games, ieder 2 punten. Indien de 2e set niet uitgespeeld is, krijgt degene die in games voorstaat 1 punt en bij gelijke stand iedere een 1/2 punt. Bij niet uitgespeelde wedstrijden wordt het 4e wedstrijdpunt toegekend aan het koppel welke de meeste games heeft gewonnen, is dit gelijk dan krijgt ieder een 1/2 punt (6-4  3-0 is dan 4 punten tegen 0 en 6- 4  2-2 is 3.5 tegen 0.5)

In elke wedstrijd wordt dus altijd om 4 wedstrijdpunten gespeeld.
3b) Bij de DAMESDUBBEL EN DE GEMENGDE VIERTALLEN gelden dezelfde regels als genoemd bij 3A, echter bij 5-5 wordt hier tiebreak gespeeld.
NB. Bij de GEMENGDE VIERTALLEN wordt de GEMENGDDUBBEL partij met vaste koppels gespeeld; men is verplicht de returnwedstrijd tegen het andere gemengd dubbel koppel te spelen. 

 

4) De uitslag moet direct na de wedstrijd aan de bar worden doorgegeven. 

 

5) T.a.v. een invaller(ster) geldt het INVALREGLEMENT  

 

6) Het koppel, dat in het wedstrijdschema eerst genoemd wordt, dient voor ballen te zorgen. Uitsluitend effen gele ballen zijn toegestaan. 

 

7a)  Als partner afwezig is, moet er een invaller(ster) geregeld worden (zie invalreglement).

7b). Er kan uitsluitend gespeeld worden op tijden die beschikbaar zijn voor de halcompetitie. Onderling ruilen is mogelijk. Dit dient gemeld te worden aan de wedstrijdcommissie.
7c) Het is toegestaan om buiten de geplande competitietijden te spelen, zoals b.v. op een eigen gehuurde baan (wel inachtneming van Regel 8 hieronder).
 

8a) Mocht een koppel of team allen, door omstandigheden, niet kunnen spelen op de geplande data, dan bestaat de mogelijkheid om de wedstrijd te verplaatsen naar een andere data. Deze inhaal data moet gepland zijn, vόόr of binnen 3 weken na officiële wedstrijd data, met tegenstanders en wedstrijdcommissie.  Gaat dit niet lukken dan gaan de 4 wedstrijd punten naar het koppel / team dat niet heeft afgezegd.

8b) Alle wedstrijden moeten voor de laatste speeldag gespeeld zijn!!!!!!!!!

8c) Het team / koppel wat na de reguliere competitie de meeste punten heeft. promoveert naar een hogere klasse. Het koppel / team wat de minste punten heeft degradeert naar een lagere klasse. Mocht de competitie niet uitgespeeld zijn door eventuele onverwachte omstandigheden beslist de wedstrijd commissie.

 

9) In alle gevallen waarin het competitiereglement niet voorziet, wordt een bindende beslissing genomen door de wedstrijdcommissie.

 

 

 

Heeft u Vragen?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie