Over Tennishal Sneek

De Stichting Tennishal Sneek is officieel opgericht in 1986.

De oprichting is destijds geschied op initiatief van de beide Sneeker tennisverenigingen SLTC De Vliegende Bal en LTC NOMI om wintertennis mogelijk te maken in Sneek en omstreken.

 

Gekozen is indertijd voor de bouw van een A-hal met vier banen en daarnaast een (verpachte) horeca gelegenheid.
In oktober 1988 is de hal in gebruik genomen. Het eerste winterseizoen was de bezetting al beter dan verwacht en kwam deze uit op 70%, binnen drie jaar was de bezetting 100% en dat is sindsdien zo gebleven.

 

Er zijn plannen om de hal uit te breiden met twee of vier banen. In 2001 waren deze plannen in een vergevorderd stadium maar er kwam een kink in de kabel omdat de verhuisplannen van de buren, atletiekvereniging Horror, stagneerden. Als sportpark De Loten klaar is, naar verwachting in 2005,  komt er ruimte beschikbaar naast de hal en zullen de uitbreidingsplannen gerealiseerd  worden.

 

Zo lang kon niet gewacht worden met de noodzakelijke renovatie van de hal, daarom is in 2002 een aantal zaken grondig aangepakt: nieuwe vloerbedekking (tapijt met granulaatkorrels), energiezuinige verlichting, nieuwe gordijnen rondom de banen en nieuw meubilair in de kantine. De totale kosten hiervoor bedroegen ca. € 175.000,- en zijn uit eigen middelen betaald.

 

Door de hoge bezettingsgraad heeft de stichting een goede financiële grondslag. De huurtarieven zijn heel lang op hetzelfde niveau gebleven, voor het eerst in tien jaar wordt nu per september 2003 een verhoging doorgevoerd.

 

Het belangrijkste deel van de baanverhuur wordt ingenomen door groepen tennissers die een baan voor het seizoen gedurende één of meer uur huren. Daarnaast wordt een dames-, heren- en mixcompetitie georganiseerd. Ook zijn er halkampioenschappen en een bedrijvencompetitie. Op zaterdagavond is de hal te huur voor het organiseren van een eigen tennistoernooi. In de kerstvakantie en sporadisch op andere momenten (zie vrije baanhuur) bestaat de gelegenheid om een losse baan per uur te huren. 

 

Na 12 jaar in dienst te zijn geweest bij de stichting heeft het bestuur per 1 januari 2005 besloten de tennishal te verkopen aan Addie v.d Steen. Wij zetten de exploitatie voort zoals u gewend bent en hopen op nog vele plezierige tennisjaren samen.

 

 

Heeft u Vragen?

 

Voor afspraken over een toernooi of informatie over banen die af en toe te huur zijn kun je Addie bellen.

Het telefoonnummer van de hal is 0515-416200.

Contact