Procedure Baanabonnement

De procedure is als volgt:

 

1) uw baanabonnement loopt automatisch door, tenzij u voor 1 april van het nog lopende seizoen te kennen geeft te willen stoppen met ingang van het nieuwe seizoen; 

 

2) wijzigingen in de huurprijs worden altijd voor 1 april, voorafgaande aan het nieuwe seizoen bekend gemaakt; 

 

3) indien de naam en adresgegevens van degene die als 'aanspreekpunt' van een groep gebruikers optreedt, gewijzigd wordt, wordt deze wijziging voor 1 april voorafgaande aan het nieuwe seizoen doorgegeven.

 

Wijzigingen schriftelijk of via e-mail doorgeven aan de baancoördinator ([email protected]) onder vermelding van:

 

• naam;

bij wijziging van 'aanspreekpunt' zowel de naam van degene op wiens naam het baanabonnement tot nu toe stond als de naam van de nieuwe abonnementhouder
• adres, postcode en woonplaats; 
• telefoonnummer; 
• e-mailadres (indien aanwezig); 
• dag, tijdsduur en baannummer.

 

Een baanabonnement kan nooit zonder tussenkomst van Tennishal Sneek overgedragen worden aan een andere groep spelers.

 

 

 

Heeft u Vragen?

 

Voor afspraken over een toernooi of informatie over banen die af en toe te huur zijn kun je Addie bellen.

Het telefoonnummer van de hal is 06-42718418

Contact