Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. K. de Koning, H. Quarre, 38 14
2. G Dozeman, A. Osinga, 4.5 13
3. C Vogelvanger, A Bakker, 25.5 11
4. A. Vis, G. Metz, 34.5 14
5. J Abma, H van der Meer, 30 14
6. W Nieuwenhuis, B. Ringnalda, 42 12
7. A de Jong, B. Graafsma, 12.5 12
8. A. Rinzema, N. Rinzema, 21 14

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. K. de Koning, H. Quarre, 38 14
2. G Dozeman, A. Osinga, 4.5 13
3. C Vogelvanger, A Bakker, 25.5 11
4. A. Vis, G. Metz, 34.5 14
5. J Abma, H van der Meer, 30 14
6. W Nieuwenhuis, B. Ringnalda, 42 12
7. A de Jong, B. Graafsma, 12.5 12
8. A. Rinzema, N. Rinzema, 21 14

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
23-09-2023 14:30 uur - 15:45 uur 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
07-10-2023 15:45 uur - 17:00 uur 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
21-10-2023 17:00 uur - 18:15 uur 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
04-11-2023 14:30 uur - 15:45 uur 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
18-11-2023 15:45 uur - 17:00 uur 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
09-12-2023 17:00 uur - 18:15 uur 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
23-12-2023 14:30 uur - 15:45 uur 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
06-01-2024 15:45 uur - 17:00 uur 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
20-01-2024 17:00 uur - 18:15 uur 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
03-02-2024 14:30 uur - 15:45 uur 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
17-02-2024 15:45 uur - 17:00 uur 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
02-03-2024 17:00 uur - 18:15 uur 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
16-03-2024 14:30 uur - 15:45 uur 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
30-03-2024 15:45 uur - 17:00 uur 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement