Invalreglement

1) Per koppel mag met niet meer dan een invaller(ster) worden gespeeld, in de zondagviertallen met niet meer dan 2 invallers(sters) per team 

 

2) Een invaller(ster), die incidenteel invalt, moet deelnemen aan deze wintercompetitie en mag in totaal maximaal 4 keer invallen. 

 

3a) Een invaller(ster) moet van dezelfde of lagere speelsterkte zijn, zie ledenpas K.N.L.T.B. Is deze niet aanwezig dan beoordeelt de wedstrijdcommissie de speelsterkte.

3b) Een invaller(ster) dient uit een poule te komen die qua sterkte gelijk (niet uit de eigen poule) of lager is, zie invalschema. 

 

4) Als ruilen met een ander koppel niet lukt en een van beide spelers kan wel spelen, moet met een invaller(ster) gespeeld worden. De speeldata blijven gehandhaafd. 

 

5) Men mag voor incidentele gevallen per koppel maximaal 4 keer van een invaller(ster) gebruik maken.
Men is verplicht dit dooraf aan de pouleleider(ster) te melden.
Is door omstandigheden voor langere tijd (minimaal 6 weken niet kunnen tennisen) een invaller(ster) nodig, dan dient men kontact op te nemen met de betreffende koordinator (zie bestuur) om te overleggen of iemand van de wacht/invallijst kan invallen. 

 

6) De invaller(ster) is verplicht zijn of haar naam en de poule waarin hij/zij speelt te vermelden op het wedstrijdformulier.

 

Indien u van het competitie-en invalreglement afwijkt, heeft u de wedstrijd verloren en krijgt de tegenpartij 4 wedstrijdpunten.

Als andere koppels de dupe dreigen te worden door toekenning van 4 punten aan die tegenpartij kan de wedstrijdkommissie besluiten dat een wedstrijd overgespeeld moet worden.

 

Indien u bij herhaling afwijkt van het competitie-en invalreglement volgt onherroepelijk uitsluiting.

 

 

Heeft u Vragen?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende co√∂rdinator.

Contact