Toelichting Wintercompetitie 

Algemeen:
In het totaal doen dit seizoen 621 tennisliefhebbers mee aan de wintercompetitie. In vergelijking met vorig jaar zijn er 61 nieuwe namen verschenen in dit boekje. Nog 7 koppels staan op de wachtlijst. Een ieder, ook de mensen die reeds meespelen, dienen zich voor ieder seizoen opnieuw op te geven door een aanmeldingskaart volledig in te vullen en op te sturen naar de wedstrijdsekretaris of in de wedstrijdbus in de hal te deponeren.  De minimum leeftijd voor aanmelding is 18 jaar. De aanmeldingskaarten liggen vanaf begin maart in de hal. De aanmelding sluit op 1 mei 2004.

Ook dit jaar is er de verplichting om, indien men voor langere tijd (minimaal 6 weken niet kunnen tennissen) een vaste invaller(ster) nodig heeft, kontakt op te nemen met de betreffende koördinator (zie kaft), om te overleggen wie er van de wacht/invallijst kan invallen De wacht/invallijst hangt op het uitslagenbord. Speelt u met een invaller(ster) dan kunt u aan het einde van de competitie geen aanspraak maken op uw behaalde plaats.
Voor incidentele invalbeurten zoekt men iemand uit de wintercompetitie zoals aangegeven is in het invalschema.                                                                                          

Op dezelfde manier als afgelopen seizoen zal er gelet worden op de naleving van het competitie- en invalreglement.                          
Wij bedanken de pouleleider(ster)s, die door hun bemoeienis dit mede in goede banen weten te leiden.                                             

Heeft u ideeën, verbeteringen, klachten, enz. t.a.v. de competitie dan hopen wij dat u ze kenbaar maakt d.m.v. een brief. U kunt die kwijt in de wedstrijdbus in de hal.

Damesdubbelcompetitie:
Er is een competitie op dinsdag (A1 t/m H2) en een op donderdagmiddag/ vrijdagochtend (A3 t/m H4). U kunt zich voor één van beide opgeven. 
Promotie/degradatie van de morgen naar de middag of andersom is verplicht.
Elk koppel speelt 14 wedstrijden van 1 uur op wisselende tijden, eenmaal in de 14 dagen en men ontmoet elkaar 2 keer. Er worden twee sets gespeeld (zie competitiereglement 3B).
In principe promoveren de nrs. 1 en 2 en degraderen de nrs. 7 en 8 uit iedere poule. N.B uit C1 en C2, E3 en E4 promoveren alleen de nr. 1. Uit D1 en D2, F3 en F4 degraderen alleen de nrs. 8. ( zie schema .)

 

Toelichting schema: de cijfers staan voor WANNEER men speelt; 1 is dinsdagmorgen, 2 is dinsdagmiddag, 3 is donderdagmiddag, 4 is vrijdagmorgen. De letters geven bij de Damesdubbel de sterkte van de poules aan 
Uitzonderingen zijn, indien de wedstrijdkommissie dat nodig acht, altijd mogelijk; b.v. als men meer dan 44 punten heeft behaald, kan men meerdere poules omhoog ingedeeld worden, het omgekeerde is het geval als men minder dan 10 punten heeft.
 
Herendubbelcompetitie:
Deze competitie wordt op zaterdagmiddag gespeeld.
Zoals het nu ingedeeld is, spelen 9 poules op wisselende tijden tussen 12.00 en 18.15 uur. Daarnaast zijn er twee laatspelende poules (HD5A en HD6A), die qua speelsterkte gelijkwaardig zijn aan HD5 en HD6. Dit kan betekenen dat niet automatisch vanuit HD5A promotie plaatsvindt naar HD4 en vanuit HD6A degradatie plaatsvindt naar HD7. Uitbreiding naar meer late poules is niet mogelijk. 
Voor de HD1 t/m HD9 geldt dat in principe de nrs. 1 en 2 promoveren en de nrs. 7 en 8 degraderen uit iedere poule. Uitzonderingen zijn, indien de wedstrijd-kommissie dat nodig acht, altijd mogelijk; b.v. als men meer dan 44 punten heeft behaald, kan men meerdere poules omhoog ingedeeld worden, het omgekeerde is het geval als men minder dan 10 punten heeft. 
Ook komend seizoen speelt men 14 wedstrijden van 1 uur en 15 min. en men speelt twee maal tegen dezelfde tegenstanders. Er worden twee sets gespeeld (zie competitiereglement 3A).

Gemengddubbelcompetitie: (ZG)
Deze competitie wordt op zondag gespeeld op wisselende tijden tussen 12.00 -19.30 uur. 
Ieder koppel speelt 14 wedstrijden van 1 uur en 15 min. en men ontmoet elkaar 2 keer. Er worden 2 sets gespeeld (zie competitiereglement 3A). In principe promoveren de nummers 1 en 2 en degraderen de nummers 7 en 8 van iedere poule.       
Uitzonderingen zijn, indien de wedstrijdkommissie dat nodig acht, altijd mogelijk; b.v. als men meer dan 44 punten heeft behaald, kan men meerdere poules omhoog ingedeeld worden, het omgekeerde is het geval als men minder dan 10 punten heeft.

Gemengde Viertallencompetitie: (ZV)
Deze competitie wordt op zondag gespeeld op wisselende tijden tussen 12.00 -19.30 uur. 
Elke poule bestaat uit vier viertallen. Er wordt tegelijkertijd gedurende 1 uur een herendubbel en een damesdubbel gespeeld; aansluitend daarop twee gemengddubbelpartijen van 1 uur. Er worden 2 sets gespeeld (zie competitiereglement 3B). Elk viertal ontmoet elkaar twee keer. De gemengddubbelpartijen worden steeds met dezelfde koppels gespeeld; ook is men verplicht de returnwedstrijd tegen het andere gemengddubbelkoppel van het viertal te spelen.
Het totale resultaat van een viertal bepaalt de uitslag; per poule promoveert de als nr.1 geëindigde; het als laatste geëindigde viertal degradeert.
Als afsluiting wordt er een gemengddubbeltoernooi gehouden op zondag 7 maart 2004. Er wordt met vaste koppels gespeeld. Opgave kan met de vaste partner uit de competitie óf met een nieuwe partner uit de eigen poule. Op 7 maart zal er een warm of koud buffet zijn voor de prijs van € 7,50 per persoon. Dit bedrag zal de laatste wedstrijd in 2004 door de pouleleider(ster) in ontvangst worden genomen.

De coördinatoren van de wintercompetitie hebben er alles aan gedaan om het hopelijk ieder naar de zin te maken, en verwachten dan ook, dat het met uw inzet een goed competitiejaar zal worden.

De wedstrijdcommissie.

 

 

Heeft u Vragen?

 

Voor afspraken over een toernooi of informatie over banen die af en toe te huur zijn kun je Addie bellen.

Het telefoonnummer van de hal is 0515-416200.

Contact