Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. J Krol, T. Veenstra, 40 13
2. G De Hoop, A. Korteweg, 14 12
3. F Dotinga, B Sijpersma, 24.5 12
4. S. Holwerda, W. van Damme, 29 13
5. S. Beernink, D. Beernink, 27.5 13
6. M Hoogland, P Nooitgedagt, A Bakhuizen, 21.5 13
7. W Zeilstra, M Dotinga, 8.5 13
8. J Gerlofs, T De Jager, 39 13

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. J Krol, T. Veenstra, 40 13
2. G De Hoop, A. Korteweg, 14 12
3. F Dotinga, B Sijpersma, 24.5 12
4. S. Holwerda, W. van Damme, 29 13
5. S. Beernink, D. Beernink, 27.5 13
6. M Hoogland, P Nooitgedagt, A Bakhuizen, 21.5 13
7. W Zeilstra, M Dotinga, 8.5 13
8. J Gerlofs, T De Jager, 39 13

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
14-09-2019 13.15 - 14.30 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
28-09-2019 12.00 - 13.15 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
12-10-2019 13.15 - 14.30 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
26-10-2019 12.00 - 13.15 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
09-11-2019 13.15 - 14.30 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
23-11-2019 12.00 - 13.15 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
14-12-2019 13.15 - 14.30 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
28-12-2019 12.00 - 13.15 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
11-01-2020 13.15 - 14.30 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
25-01-2020 12.00 - 13.15 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
08-02-2020 13.15 - 14.30 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
22-02-2020 12.00 - 13.15 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
07-03-2020 13.15 - 14.30 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
21-03-2020 12.00 - 13.15 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement