Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. M Peek, G. de Jong, 40.5 14
2. T Algra, S. Haitsma, 17 14
3. M. Zweers, I. Hofland, 24 13
4. M IJdel, H Troost, 23 14
5. S de Vries, F. Westra-Walda, M. Haitsma, 11.5 13
6. C Niculescu, N. Hiemstra, 46.5 13
7. M Okkinga, Y Boersma-Quarre, 29 12
8. T De Jager, AM De Jager, 20.5 13

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. M Peek, G. de Jong, 40.5 14
2. T Algra, S. Haitsma, 17 14
3. M. Zweers, I. Hofland, 24 13
4. M IJdel, H Troost, 23 14
5. S de Vries, F. Westra-Walda, M. Haitsma, 11.5 13
6. C Niculescu, N. Hiemstra, 46.5 13
7. M Okkinga, Y Boersma-Quarre, 29 12
8. T De Jager, AM De Jager, 20.5 13

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
21-09-2019 13.15 - 14.30 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
05-10-2019 14.30 - 15.45 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
19-10-2019 15.45 - 17.00 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
02-11-2019 17.00 - 18.15 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
16-11-2019 13.15 - 14.30 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
30-11-2019 14.30 - 15.45 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
21-12-2019 15.45 - 17.00 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
04-01-2020 17.00 - 18.15 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
18-01-2020 13.15 - 14.30 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
01-02-2020 14.30 - 15.45 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
15-02-2020 13.15 - 14.30 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
29-02-2020 13.15 - 14.30 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
07-03-2020 14.30 - 15.45 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
28-03-2020 13.15 - 14.30 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement