Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. M Peek, G. de Jong, 44.5 14
2. T Algra, S. Haitsma, 12.5 13
3. M. Zweers, I. Hofland, 43 12
4. M IJdel, H Troost, J Terpstra, 30.5 13
5. T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, 19 12
6. T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, 6.5 12
7. A Pieters, J Metz-Okkema, E. Kuitert, 18.5 9
8. M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, 21.5 13

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. M Peek, G. de Jong, 44.5 14
2. T Algra, S. Haitsma, 12.5 13
3. M. Zweers, I. Hofland, 43 12
4. M IJdel, H Troost, J Terpstra, 30.5 13
5. T De Jager, A De Jager, H. Nijdam, 19 12
6. T. Zuiderbaan, M van der Wekken, Y. van der Zee, 6.5 12
7. A Pieters, J Metz-Okkema, E. Kuitert, 18.5 9
8. M de Roos, I. Bok, T. Zijlstra, 21.5 13

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
25-09-2021 13:15 - 14:30 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
09-10-2021 14:30 - 15:45 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
23-10-2021 15:45 - 17:00 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
06-11-2021 15:45 - 17:00 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
20-11-2021 12:00 - 13:15 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
04-12-2021 14:30 - 15:45 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
11-12-2021 17:00 - 18:15 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
08-01-2022 14:30 - 15:45 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
22-01-2022 15:45 - 17:00 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
29-01-2022 17.00 - 18.15 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
12-02-2022 14:30 - 15:45 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
26-02-2022 14:30 - 15:45 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
12-03-2022 15:45 - 17:00 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
02-04-2022 12:00 - 13:15 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement