Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. B Hellinga, P Brouwer, 21 7
2. F van Netten, J Groothuis, 14.5 7
3. S Alkema, C. van Dijk-Wolff, 10.5 7
4. K Wiersma, A Postma, 9 6
5. F de Jong, M Altena, 17 6
6. I Postma, T. Lemstra, 12 7
7. A. Wijnia, S. Posthumus, 14 7
8. A. Post, V. van der Meulen, 10 7

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. B Hellinga, P Brouwer, 21 7
2. F van Netten, J Groothuis, 14.5 7
3. S Alkema, C. van Dijk-Wolff, 10.5 7
4. K Wiersma, A Postma, 9 6
5. F de Jong, M Altena, 17 6
6. I Postma, T. Lemstra, 12 7
7. A. Wijnia, S. Posthumus, 14 7
8. A. Post, V. van der Meulen, 10 7

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
15-09-2022 13:30 - 14:30 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
29-09-2022 14:30 - 15:30 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
13-10-2022 15:30 - 16:30 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
27-10-2022 13:30 - 14:30 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
10-11-2022 14:30 - 15:30 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
24-11-2022 15:30 - 16:30 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
08-12-2022 13:30 - 14:30 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
22-12-2022 14:30 - 15:30 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
12-01-2023 15:30 - 16:30 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
26-01-2023 13:30 - 14:30 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
09-02-2023 14:30 - 15:30 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
23-02-2023 15:30 - 16:30 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
09-03-2023 13:30 - 14:30 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
23-03-2023 14:30 - 15:30 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement