Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. B Nieuwenhuis, J Boot, 20 5
2. S Osinga, L. de Vries, 15.5 5
3. D Hartmans, A van Dalen, 6 5
4. J Krol, T. Veenstra, 3.5 6
5. C Slootweg, B Oppedijk, 2.5 4
6. D Grakist, M Bosscher, 10.5 5
7. A Hettinga, G Visser, 16 5
8. E Kaptein, J Koopman, 9.5 6

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. B Nieuwenhuis, J Boot, 20 5
2. S Osinga, L. de Vries, 15.5 5
3. D Hartmans, A van Dalen, 6 5
4. J Krol, T. Veenstra, 3.5 6
5. C Slootweg, B Oppedijk, 2.5 4
6. D Grakist, M Bosscher, 10.5 5
7. A Hettinga, G Visser, 16 5
8. E Kaptein, J Koopman, 9.5 6

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
23-09-2022 09:30 - 10:30 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
07-10-2022 08:30 - 09:30 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
21-10-2022 09:30 - 10:30 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
04-11-2022 08:30 - 09:30 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
18-11-2022 09:30 - 10:30 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
02-12-2022 08:30 - 09:30 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
16-12-2022 09:30 - 10:30 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
06-01-2023 08:30 - 09:30 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
20-01-2023 09:30 - 10:30 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
03-02-2023 08:30 - 09:30 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
17-02-2023 09:30 - 10:30 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
03-03-2023 08:30 - 09:30 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
17-03-2023 09:30 - 10:30 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
31-03-2023 08:30 - 09:30 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement