Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. A Kuiper, G.E. Tacoma, 32.5 14
2. W Van der Goot, E. Veenema, 20.5 13
3. R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, 13.5 14
4. A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, 30 14
5. E E de Vries / N Weijer, J Wierda, 33.5 14
6. M Koekebakker, R Lockhorst, 19.5 13
7. G Veenstra, J Strikwerda, 22.5 14
8. J Hiemstra, R Donath, 48 14

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. A Kuiper, G.E. Tacoma, 32.5 14
2. W Van der Goot, E. Veenema, 20.5 13
3. R Zijlstra, M. van Damme, C. Croes, 13.5 14
4. A van der Steen, D Eerdmans, I Van der Veen, 30 14
5. E E de Vries / N Weijer, J Wierda, 33.5 14
6. M Koekebakker, R Lockhorst, 19.5 13
7. G Veenstra, J Strikwerda, 22.5 14
8. J Hiemstra, R Donath, 48 14

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
18-09-2021 17:00 - !8:15 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
02-10-2021 15:45 - 17:00 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
16-10-2021 17:00 - 18:15 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
30-10-2021 14:30 - 15:45 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
13-11-2021 15:45 - 17:00 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
04-12-2021 17:00 - 18:15 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
18-12-2021 14:30 - 15:45 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
15-01-2022 15:45 - 17:00 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
22-01-2022 - 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
05-02-2022 14:30 - 15:45 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
19-02-2022 15:45 - 17:00 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
05-03-2022 17:00 - 18:15 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
12-03-2022 14:30 - 15:45 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
02-04-2022 15.45 - 17:00 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement