Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. R Silvius, F van der Steen, 32.5 11
2. A Wessels, A de Boer, 38 11
3. D. Wijnja, R Ouderkerken, 16.5 11
4. G van der Meulen, C Lindeboom, 39 13
5. F Rijkers, T Beernink, 18 13
6. R Koopmans, A. Zijlstra, 20.5 13
7. W Toornstra, A Toornstra, 17.5 11
8. F Gort, W Spoelstra, 6 11

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. R Silvius, F van der Steen, 32.5 11
2. A Wessels, A de Boer, 38 11
3. D. Wijnja, R Ouderkerken, 16.5 11
4. G van der Meulen, C Lindeboom, 39 13
5. F Rijkers, T Beernink, 18 13
6. R Koopmans, A. Zijlstra, 20.5 13
7. W Toornstra, A Toornstra, 17.5 11
8. F Gort, W Spoelstra, 6 11

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
14-09-2019 14.30 - 15.45 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
28-09-2019 15.45 - 17.00 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
12-10-2019 17.00 - 18.15 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
26-10-2019 14.30 - 15.45 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
09-11-2019 15.45 - 17.00 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
23-11-2019 17.00 - 18.15 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
14-12-2019 14.30 - 15.45 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
28-12-2019 15.45 - 17.00 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
11-01-2020 17.00 - 18.15 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
25-01-2020 14.30 - 15.45 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
08-02-2020 15.45 - 17.00 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
22-02-2020 17.00 - 18.15 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
07-03-2020 15.45 - 17.00 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
28-03-2020 17.00 - 18.15 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement