Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. P Haitsma, S. van der Steen, 17 11
2. H.J Eringa, K Vos, 16 10
3. S Gerlofs, K.J. Kooistra, 17 11
4. J Hom, J van Hijum, 23 11
5. J.A van Ruiten, K Riemersma, 34 12
6. J Gerbrandy, H Sybrandy, 20.5 9
7. E. Dijkstra, D. Dijkstra, 20 7
8. E. de Jong, E. van der Lei, 16.5 11

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. P Haitsma, S. van der Steen, 17 11
2. H.J Eringa, K Vos, 16 10
3. S Gerlofs, K.J. Kooistra, 17 11
4. J Hom, J van Hijum, 23 11
5. J.A van Ruiten, K Riemersma, 34 12
6. J Gerbrandy, H Sybrandy, 20.5 9
7. E. Dijkstra, D. Dijkstra, 20 7
8. E. de Jong, E. van der Lei, 16.5 11

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
28-09-2019 14.30 - 15.45 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
12-10-2019 15.45 - 17.00 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
26-10-2019 17.00 - 18.15 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
02-11-2019 12.00 - 13.15 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
09-11-2019 14.30 - 15.45 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
23-11-2019 15.45 - 17.00 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
30-11-2019 12.00 - 13.15 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
21-12-2019 13.15 - 14.30 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
04-01-2020 14.30 - 15.45 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
18-01-2020 15.45 - 17.00 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
01-02-2020 17.00 - 18.15 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
15-02-2020 13.15 - 14.30 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
29-02-2020 12.00 - 13.15 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
21-03-2020 13.15 - 14.30 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement