Tennishal Sneek

 

Aan de deelnemers van de wintercompetitie.
Hierbij ontvangt u uw speelschema en de poule-indeling voor het komende seizoen.
Misschien zit u niet in de poule die u had verwacht. Oorzaak is het aantal aanmeldingen.


U wordt verzocht een half uur voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn, zodat indien nodig de competitieleider het een en ander met u kan doorspreken. In de eerste 3 weken van september bestaat de mogelijkheid om wedstrijden vooruit te spelen.

Tevens verzoeken wij u het verschuldigde bedrag (zie hieronder) over te maken op IBAN nummer NL63RABO.034.06.39.253 t.n.v. Tennishal Sneek, Rabobank Sneek.
N.B. U ontvangt geen acceptgirokaart van ons !!!

Damesdubbel € 72,-
Damesdubbel + Zondag Viertallen € 152,-
Herendubbel € 90,-
Herendubbel + Zondag Viertallen € 170,-
Zondag Viertallen € 80,-
Deze bedragen zijn per persoon.

VERMELD S.V.P. DE POULE(S), WAARIN U SPEELT EN UW NAAM. Bijvoorbeeld: A3 en ZG2 of HD5 en ZV3 of D2, enz.

Wij verzoeken u het bedrag op tijd over te maken, zodat het uiterlijk op 1 oktober a.s. in ons bezit is.
Bij niet tijdige betaling wordt u € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.

Met vriendelijke tennisgroeten,

Addie van der Steen

Geen poule geselecteerd.