Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. C Slootweg, B Oppedijk, 31.5 14
2. T Veenstra, J Krol, 36.5 14
3. J Jorna, F de Jong, 14.5 14
4. J Kiestra, S Hilverda, 12.5 14
5. R van den Akker, K Majoor, 39.5 14
6. L de Vries, S Osinga, 42 14
7. W. van Veen, j. Siemonsma, 22 14
8. F Haanstra, C van der Meer, 25.5 14

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. C Slootweg, B Oppedijk, 31.5 14
2. T Veenstra, J Krol, 36.5 14
3. J Jorna, F de Jong, 14.5 14
4. J Kiestra, S Hilverda, 12.5 14
5. R van den Akker, K Majoor, 39.5 14
6. L de Vries, S Osinga, 42 14
7. W. van Veen, j. Siemonsma, 22 14
8. F Haanstra, C van der Meer, 25.5 14

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
14-09-2018 - 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
28-09-2018 - 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
12-10-2018 - 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
26-10-2018 - 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
09-11-2018 - 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
23-11-2018 - 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
07-12-2018 09.30 - 10.30 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
21-12-2018 08.30 - 09.30 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
18-01-2019 09.30 - 10.30 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
01-02-2019 08.30 - 09.30 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
15-02-2019 09.30 - 10.30 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
01-03-2019 08.30 - 09.30 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
15-03-2019 09.30 - 10.30 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
29-03-2019 08.30 - 09.30 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement