Indelingen en uitslagen

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. R Silvius, F van der Steen, 27 13
2. A Wessels, A de Boer, 37.5 13
3. D. Wijnja, R Ouderkerken, 21 13
4. G van der Meulen, C Lindeboom, 40 14
5. F Rijkers, T Beernink, 18 14
6. R Koopmans, A. Zijlstra, 27 14
7. W Toornstra, A Toornstra, 29 12
8. O Yntema, E van den Ende, 12.5 13

Afdrukken

TEAM PUNTEN WEDSTRIJDEN
1. R Silvius, F van der Steen, 27 13
2. A Wessels, A de Boer, 37.5 13
3. D. Wijnja, R Ouderkerken, 21 13
4. G van der Meulen, C Lindeboom, 40 14
5. F Rijkers, T Beernink, 18 14
6. R Koopmans, A. Zijlstra, 27 14
7. W Toornstra, A Toornstra, 29 12
8. O Yntema, E van den Ende, 12.5 13

DATUM TIJD BAAN 1 BAAN 2 BAAN 3 BAAN 4
22-09-2018 15.45 - 17.00 7 - 3 8 - 1 6 - 2 5 - 4
06-10-2018 17.00 - 18.15 6 - 1 7 - 4 5 - 3 8 - 2
20-10-2018 13.15 - 14.30 5 - 2 6 - 4 7 - 1 8 - 3
03-11-2018 14.30 - 15.45 5 - 1 3 - 2 8 - 4 7 - 6
17-11-2018 15.45 - 17.00 6 - 3 8 - 5 7 - 2 4 - 1
01-12-2018 17.00 - 18.15 4 - 2 3 - 1 8 - 6 7 - 5
22-12-2018 13.15 - 14.30 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 - 1
05-01-2019 14.30 - 15.45 4 - 5 2 - 6 1 - 8 3 - 7
19-01-2019 15.45 - 17.00 2 - 8 3 - 5 4 - 7 1 - 6
02-02-2019 17.00 - 18.15 3 - 8 1 - 7 4 - 6 2 - 5
16-02-2019 13.15 - 14.30 6 - 7 4 - 8 2 - 3 1 - 5
02-03-2019 14.30 - 15.45 1 - 4 2 - 7 5 - 8 3 - 6
23-03-2019 14.30 - 15.45 5 - 7 6 - 8 1 - 3 2 - 4
30-03-2019 13.15 - 14.30 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8

HEEFT U VRAGEN?

 

Heeft u vragen of problemen t.a.v. de competitie en de reglementen, dan kunt u hierover contact opnemen met de betreffende coördinator.

Coördinatie
Invalreglement